Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Sekvenčná variabilita alergénov rastlín
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Abstrakt:
-

K tématu nejsou zadaná žádná omezení