Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práca má za cieľ aktivitou mikroorganizmov recyklovať (spätne získavať) vybrané prvky zo sekundárnych surovín – elektronických odpadov. Naviac si dáva ambíciu zhodnotiť ich environmentálny dopad na zložky životného prostredia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení