Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Dominika Čeryová
Abstrakt: Práca sa bude venovať výzvam žien, ktoré pôsobia v manažmente a ich špecifickému postaveniu. Táto téma bude zhodnotená prostredníctvom dotazníkového prieskumu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení