Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Ústav:
Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práca sa bude venovať výzvam žien, ktoré pôsobia v manažmente a ich špecifickému postaveniu. Táto téma bude zhodnotená prostredníctvom dotazníkového prieskumu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení