Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Ústav: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Dominika Čeryová
Abstrakt: Práca sa bude venovať výzvam žien, ktoré pôsobia v manažmente a ich špecifickému postaveniu. Táto téma bude zhodnotená prostredníctvom dotazníkového prieskumu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia