Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Institute: Department of Management - FEM
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Dominika Čeryová
Summary: Práca sa bude venovať výzvam žien, ktoré pôsobia v manažmente a ich špecifickému postaveniu. Táto téma bude zhodnotená prostredníctvom dotazníkového prieskumu.

There are no limitations of the topic