Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Stav témy: schválené
Vedúci práce: RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.
Abstrakt: Mikroskopická analýza morfometrie prieduchového aparátu vybraných obilnín pod vplyvom intenzifikačných faktorov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia