Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra botaniky (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.
Abstrakt: Mikroskopická analýza morfometrie prieduchového aparátu vybraných obilnín pod vplyvom intenzifikačných faktorov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení