Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce: RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra botaniky (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Mikroskopická analýza morfometrie prieduchového aparátu vybraných obilnín pod vplyvom intenzifikačných faktorov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení