Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Diverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom území
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra botaniky (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Abstrakt: Mapovanie druhov vyšších rastlín s dôrazom na invázne a ohrozené taxóny.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení