Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Technológia pestovania repy cukrovej
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Abstrakt:
Technológia pestovania repy cukrovej
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení