Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Technológia pestovania repy cukrovej
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Abstrakt: Technológia pestovania repy cukrovej
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení