Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Technológia pestovania repy cukrovej
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Abstrakt:
Technológia pestovania repy cukrovej
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia