Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Summary: Cieľom práce bude zistiť diverzitu izolátov huby Sclerotinia sclerotiorum v poraste kapusty repkovej pravej sledovaním ich vegetatívnej kompatibility. Izoláty huby sa získajú odberom vzoriek z 50 rôznych miest v rámci jedného porastu.

There are no limitations of the topic