Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude zistiť diverzitu izolátov huby Sclerotinia sclerotiorum v poraste kapusty repkovej pravej sledovaním ich vegetatívnej kompatibility. Izoláty huby sa získajú odberom vzoriek z 50 rôznych miest v rámci jedného porastu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia