Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Manažment rodinnej farmy
State of topic: approved (prof. Ing. Marko Halo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Animal Husbandry - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
Summary: Práca bude zameraná na legislatívne podmienky založenia rodinnej farmy a charakteristiku manažmentu farmy, ktorý bude zahŕňať popis denných prác na farme vo vzťahu ku kŕmeniu a ošetrovaniu zvierat. Kontrole úžitkových vlastností. Charakteristiku techniky a technológie chovu, vedenia evidencie a ekonomiky farmy.

There are no limitations of the topic