Prehľad vypísaných tém - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Manažment rodinnej farmy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marko Halo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.
Abstrakt: Práca bude zameraná na legislatívne podmienky založenia rodinnej farmy a charakteristiku manažmentu farmy, ktorý bude zahŕňať popis denných prác na farme vo vzťahu ku kŕmeniu a ošetrovaniu zvierat. Kontrole úžitkových vlastností. Charakteristiku techniky a technológie chovu, vedenia evidencie a ekonomiky farmy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia