Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Bokor, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Peter Bokor, PhD.
Abstrakt: Stanovenie výskytu najrozšírenejších a najdôležitejších chorôb na rôznych lokalitách v podmienkach juhozápadného Slovenska v závislosti od poveternostných podmienok v danom ročníku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia