Přehled vypsaných témat - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regione
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Marko Halo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Abstrakt: .

K tématu nejsou zadaná žádná omezení