Prehľad vypísaných tém - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regione
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marko Halo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Abstrakt: .

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia