Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
State of topic: approved (prof. Ing. Marko Halo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Animal Husbandry - FAaFR
Max. no. of students: 2
Proposed by: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Summary: Niektoré primitívne plemená ošípaných sa napriek nevyhovujúcim ekonomickým a produkčným parametrom chovu využívajú na zlepšenie kvality mäsa na výrobu špecifických tradičných výrobkov na báze údenia, sušenia a fermentovania. V Maďarsku sú mnohé skúsenosti s krížením mangalice s plemenom durok. Pri masívnom využití marketingových prostriedkov, často s proklamovaním nepravdivých údajov sú mnohí spotrebitelia lákaný na nákup "zdravých" výrobkov z jatočných mangalíc. Na Slovensku v minulosti bola tradícia výroby regionálnych údených a fermentovaných výrobkov z mäsa primitívnych plemien a je reálny predpoklad obohatiť náš trh o nové výrobky pri predpoklade ekonomicky únosnej výrobe požadovanej kvality mäsa na báze krížencov moderných plemien s mangalicou.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-FAR Farming
B-MZV Management od Animal Production
B-VLU Human Nutrition

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.