Přehled vypsaných témat - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Marko Halo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Abstrakt: Niektoré primitívne plemená ošípaných sa napriek nevyhovujúcim ekonomickým a produkčným parametrom chovu využívajú na zlepšenie kvality mäsa na výrobu špecifických tradičných výrobkov na báze údenia, sušenia a fermentovania. V Maďarsku sú mnohé skúsenosti s krížením mangalice s plemenom durok. Pri masívnom využití marketingových prostriedkov, často s proklamovaním nepravdivých údajov sú mnohí spotrebitelia lákaný na nákup "zdravých" výrobkov z jatočných mangalíc. Na Slovensku v minulosti bola tradícia výroby regionálnych údených a fermentovaných výrobkov z mäsa primitívnych plemien a je reálny predpoklad obohatiť náš trh o nové výrobky pri predpoklade ekonomicky únosnej výrobe požadovanej kvality mäsa na báze krížencov moderných plemien s mangalicou.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-FAR farmárstvo
B-MZV manažment živočíšnej výroby
B-VLU výživa ľudí

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.