Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Abstrakt:
Vyhodnotenie pestovania vybranej poľnohospodárskej plodiny pestovanej na poľ. podniku. z hľadiska agronomického a ekonomické.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení