Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Abstrakt: Vyhodnotenie pestovania vybranej poľnohospodárskej plodiny pestovanej na poľ. podniku. z hľadiska agronomického a ekonomické.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení