Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pestovanie energetických plodín
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Abstrakt: vybrať konkrétnu plodinu pestovanú v poľných podmienkach na poľ. podniku alebo farme. Vyhodnotiť úrodu, spracovanie a formu využitia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia