Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôl
Stav témy: schválené (MUDr. Peter Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra výživy ľudí - FAPZ
Max. počet študentov: 3
Navrhol: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Abstrakt: Práca bude spočívať v zisťovaní stravovacích zvyklostí študentov vybraných stredných škôl (1. ročník a 4. ročník) a ich analýza v závislosti od antropometrických parametrov
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VLU výživa ľudí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.