Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca kompilačného charakteru bude riešiť otázky výskytu a stability mykotoxínov húb z rodu Fusarium v prírode a v potravovom reťazci. Bude riešiť aj otázky dopadu na zdravie človeka a zvieratá, ako aj na otázky prevencie proti ich výskytu a kumulácii.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení