Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students:
2
Proposed by:
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Summary:
Bakalárska práca kompilačného charakteru bude riešiť otázky výskytu a stability mykotoxínov húb z rodu Fusarium v prírode a v potravovom reťazci. Bude riešiť aj otázky dopadu na zdravie človeka a zvieratá, ako aj na otázky prevencie proti ich výskytu a kumulácii.

There are no limitations of the topic