Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Abstrakt:
Bakalárska práca kompilačného a experimentálneho charakteru zhodnotí a zanalyzuje úroveň používanej chemickej fungicídnej ochrany proti chorobám vybraných plodín v konkrétnom vybranom podniku (podľa výberu študentom). V závere práce bude vykonaná analýza situácie a návrh opatrení na príp. skvalitnenie ochrany.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení