Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca kompilačného a experimentálneho charakteru zhodnotí a zanalyzuje úroveň používanej chemickej fungicídnej ochrany proti chorobám vybraných plodín v konkrétnom vybranom podniku (podľa výberu študentom). V závere práce bude vykonaná analýza situácie a návrh opatrení na príp. skvalitnenie ochrany.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení