Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 5
Navrhol: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca experimentálneho charakteru bude riešiť problematiku fungicídnej rezistencie vybraného patogéna v SR. Základom práce bude analýza odobratých vzoriek patogéna v laboratóriu za účelom zistenia úrovne rezistencie voči vybraných fungicídom. V prípade možnosti poľného testovania môžu byť experimenty realizované na vybranom podniku a plodine.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia