Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhu
State of topic: approved (MUDr. Peter Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Human Nutrition - FAaFR
Max. no. of students: 3
Proposed by: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Summary: Študenti v práci budú charakterizovať funkčné potraviny a potraviny s pridanou hodnotou, budú charakterizovať ich benefity pre zdravie ľudí, budú zisťovať ponuku a spotrebu funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhu, budú zisťovať postoje zákazníkov k týmto potravinám
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic