Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhu
Stav témy: schválené (MUDr. Peter Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra výživy ľudí - FAPZ
Max. počet študentov: 3
Navrhol: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Abstrakt: Študenti v práci budú charakterizovať funkčné potraviny a potraviny s pridanou hodnotou, budú charakterizovať ich benefity pre zdravie ľudí, budú zisťovať ponuku a spotrebu funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhu, budú zisťovať postoje zákazníkov k týmto potravinám
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia