Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Abstrakt: Dôkladné štúdium populačnej dynamiky vošky ovsenej na kukurici siatej.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení