Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Abstrakt: Dôkladné štúdium populačnej dynamiky vošky ovsenej na kukurici siatej.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení