Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatej
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Abstrakt: Analýza výskytu kukuričiara koreňového v chladnejších oblastiach kukuričnej oblasti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení