Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Bokor, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Peter Bokor, PhD.
Abstrakt: Predmetom práce bude porovnanie inhibičnej účinnosti fungicídnych prípravkov používaných na ochranu repky ozimnej proti rôznym izolátom huby Sclerotinia sclerotiorum, ktoré budú získané z korunných lupienkov počas kvitnutia repky a z napadnutých stoniek rastlín po zbere.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia