Summary of topics offered - Department of Plant Protection (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students:
2
Proposed by: doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
Summary:
Predmetom práce bude porovnanie inhibičnej účinnosti fungicídnych prípravkov používaných na ochranu repky ozimnej proti rôznym izolátom huby Sclerotinia sclerotiorum, ktoré budú získané z korunných lupienkov počas kvitnutia repky a z napadnutých stoniek rastlín po zbere.

There are no limitations of the topic