Summary of topics offered - Department of Plant Protection (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students:
2
Proposed by:
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
Summary: Stanovenie výskytu najrozšírenejších a najdôležitejších chorôb na rôznych lokalitách v podmienkach juhozápadného Slovenska v závislosti od poveternostných podmienok v danom ročníku.

There are no limitations of the topic