Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bionómia vybraného živočíšneho druhu
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra environmentalistiky a zoológie - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je podať podrobnú charakteristiku spôsobu života, jeho vývinu, stravovacích nárokov, rozmnožovania, správania.....

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia