Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analyza systému pestovania vybraných plodín
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: 3
Navrhol: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Abstrakt: produkcný proces

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia