Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Abstrakt: Vyhodnotenie agroechnických zásahov a ekonomiku pestovania vybranej plodiny v poľnohospodárskom podniku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia