Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
Summary: Zhodnotenie intenzity napadnutia jednotlivých odrôd repky ozimnej patogénom S. sclerotiorum a zistenie odolnosti odrôd repky ozimnej voči jednému z najdôležitejších patogénov, ktorá spôsobuje bielu hnilobu v rôznych oblastiach pestovania repky na Slovensku.

There are no limitations of the topic