Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Bokor, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Peter Bokor, PhD.
Abstrakt: Zhodnotenie intenzity napadnutia jednotlivých odrôd repky ozimnej patogénom S. sclerotiorum a zistenie odolnosti odrôd repky ozimnej voči jednému z najdôležitejších patogénov, ktorá spôsobuje bielu hnilobu v rôznych oblastiach pestovania repky na Slovensku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia