Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
Abstrakt: Sledovanie výskytu verticíliového vädnutia repky ozimnej na Slovensku, zisťovanie rýchlosti rastu mycélia vybraných izolátov huby Verticillium spp. a zistenie možnosti ochrany.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení