Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Abstrakt: Cieľom prace je terénnych podmienkach preveriť a konfrontovať účinnosť vybraných sledovaných prípravkov chemickej ochrany drevín proti ohryzu raticovou zverou.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia