Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Sezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveri
State of topic: approved (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Small Animal Science - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Summary: Cieľom práce je vyhodnotiť nutričné požiadavky srnčej zveri v závislosti na ročnom období v našich klimatických podmienkach.

There are no limitations of the topic