Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Reštitúcia losa mokraďového na Slovensku
State of topic: approved (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Small Animal Science - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce zdokumentovať a vyhodnotiť systematické postupy reintrodukcie losa mokraďového do voľnej prírody na Slovensku. Experiment prebieha na niekoľkých pracoviskách súčasne a jeho cieľom je zabezpečiť stabilizovanú populáciu losa v slovenskej prírode.

There are no limitations of the topic