Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Reštitúcia losa mokraďového na Slovensku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Abstrakt: Cieľom práce zdokumentovať a vyhodnotiť systematické postupy reintrodukcie losa mokraďového do voľnej prírody na Slovensku. Experiment prebieha na niekoľkých pracoviskách súčasne a jeho cieľom je zabezpečiť stabilizovanú populáciu losa v slovenskej prírode.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia