Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt:
Termín „molekulárny markér“ je používaný pre mnohé techniky, ktoré sú zamerané na hodnotenie variability na úrovni DNA. Markérmi podporované šľachtenie je definované ako aplikácia molekulárnych biotechnologických postupov so zameraním na využitie molekulárnych markérov v kombinácii s väzbovými mapami a genomikou za účelom prispôsobenia vlastností rastlín šľachtiteľským cieľom. Práca je zameraná na prípravu prehľadu využitia molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení