Summary of topics offered - Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
State of topic:
approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Summary: Termín „molekulárny markér“ je používaný pre mnohé techniky, ktoré sú zamerané na hodnotenie variability na úrovni DNA. Markérmi podporované šľachtenie je definované ako aplikácia molekulárnych biotechnologických postupov so zameraním na využitie molekulárnych markérov v kombinácii s väzbovými mapami a genomikou za účelom prispôsobenia vlastností rastlín šľachtiteľským cieľom. Práca je zameraná na prípravu prehľadu využitia molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.

There are no limitations of the topic