Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt: Termín „molekulárny markér“ je používaný pre mnohé techniky, ktoré sú zamerané na hodnotenie variability na úrovni DNA. Markérmi podporované šľachtenie je definované ako aplikácia molekulárnych biotechnologických postupov so zameraním na využitie molekulárnych markérov v kombinácii s väzbovými mapami a genomikou za účelom prispôsobenia vlastností rastlín šľachtiteľským cieľom. Práca je zameraná na prípravu prehľadu využitia molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia