Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Abstrakt: Prchavé organické látky (POL), ktoré vylučujú všetky rastliny a slúžia na komunikáciu a interakciu s okolitým prostredím predstavujú reč rastlín. Zmapujú sa všetky známe POL, ktoré hrajú dôležitú úlohu v medzidruhovej komunikácii (rastlina – hmyz – prirodzení nepriatelia). Práca poskytne prehľad o všetkých najnovších trendoch nechemickej regulácie hmyzu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia