Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Abstrakt: Záverečná práca je zameraná na ambróziu palinolistú (Ambrosia artemisiifolia), ktorá je rozšírenou inváznou rastlinou. Ambrózia je považovaná za nebezpečnú rastlinu najmä kvôli jej peľu, ktorý spôsobuje alergie, ale aj kvôli jej inváznemu charakteru a škodám v poľnohospodárstve. Cieľom práce je zistiť vplyv vlnovníka Aceria artemisiifolie na rast a rozmnožovanie rastliny. Výskum sa bude realizovať v poľných aj laboratórnych podmienkach.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia