Summary of topics offered - Department of Plant Protection (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students:
--
Proposed by:
doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Summary: Záverečná práca je zameraná na ambróziu palinolistú (Ambrosia artemisiifolia), ktorá je rozšírenou inváznou rastlinou. Ambrózia je považovaná za nebezpečnú rastlinu najmä kvôli jej peľu, ktorý spôsobuje alergie, ale aj kvôli jej inváznemu charakteru a škodám v poľnohospodárstve. Cieľom práce je zistiť vplyv vlnovníka Aceria artemisiifolie na rast a rozmnožovanie rastliny. Výskum sa bude realizovať v poľných aj laboratórnych podmienkach.

There are no limitations of the topic