Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodom
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Abstrakt: Scaphoideus titanus patrí medzi nové invázne druhy škodcov viniča, a je jedným z najvýznamnejších vektorov prenášajúcich fytoplazmózu zlaté žltnutie viniča – Flavescence dorée. Cikáda je severoamerický druh, ktorý bol v roku 1958 zavlečený do Francúzska, a odtiaľ ďalej do Európy. Na Slovensku bol prvý výskyt cikády zaznamenaný v roku 2014. Vyskytuje sa vo všetkých vinohradníckych oblastiach. Cieľom výskumu je zistiť alternatívnych hostiteľov cikády a ich prípadný význam pre integrovanú reguláciu vo vinohradoch.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia